Profil Jarai

Visi dan Misi Kecamatan JaraiStruktur Organisasi Kecamatan JaraiDAFTAR URUTAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No. Nama NIP Pangkat Jabatan Masa Kerja Latihan Jabatan Pendidikan Tempat Tanggal Lahir Keterangan
Gol/Ruang TMT Nama/Eselon TMT Tahun Bulan Nama Tahun Jml Jam Sekolah Thn Lulus Ijasan