Profil Pseksu

Visi dan Misi Kecamatan Pseksu

VISI

 

MISIStruktur Organisasi Kecamatan PseksuDAFTAR URUTAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No. Nama NIP Pangkat Jabatan Masa Kerja Latihan Jabatan Pendidikan Tempat Tanggal Lahir Keterangan
Gol/Ruang TMT Nama/Eselon TMT Tahun Bulan Nama Tahun Jml Jam Sekolah Thn Lulus Ijasan